Abbvie online adatvédelmi tájékoztató

Hatálybalépés napja 2018. május 25.

A jelen Online Adatvédelmi Tájékoztató (az “Adatvédelmi Tájékoztató”) ismerteti, hogy az AbbVie Kft. Magyarország (az “AbbVie”) miként kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket nyomtatványok, weboldalak, mobil oldalak, mobil alkalmazások és egyéb, az AbbVie által ellenőrzött, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóra hivatkozó digitális és offline szolgáltatások és termékek (együttesen az „AbbVie Szolgáltatások”) révén gyűjt és kap meg a felhasználóktól.

Összefoglaló

A jelen összefoglaló fejezet rövid áttekintést nyújt Adatvédelmi Tájékoztatónkról. Kérjük, tekintse meg a teljes tájékoztatót itt részletesebb információkért.

Milyen adatokat gyűjtünk

Miként használjuk fel az Ön adatait

Mikor adjuk tovább az Ön adatait

Az Ön adatvédelmi opciói

Adatbiztonság

Oldalaink globális hozzáférhetősége

Változások Adatvédelmi Tájékoztatónkban

Milyen adatokat gyűjtünk

 • Az AbbVie az AbbVie Szolgáltatásokon keresztül az alábbi típusú adatokat gyűjti:
 • Az Ön által adott adatok. Azok a Személyes Adatok és egészségügyi adatok, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor a termékünkre vagy szolgáltatásunkra való feliratkozás során megválaszolja a kérdőíveket vagy felméréseket, vagy felveszi a kapcsolatot az AbbVie ügyfélszolgálatával.
 • Automatikusan gyűjtött adatok. Az Ön IP-címe valamint egyes nem azonosító adatok arról, hogy miként használja Ön az AbbVie szolgáltatásait automatikusan gyűjthetők olyan tracking technológiákkal mint a cookiek. Saját weboldal böngészőjét beállíthatja úgy, hogy utasítsa el a cookiekat, azonban a cookiek lehetővé teszik az Ön számára, hogy hasznosítsa az oldal lényeges tulajdonságait, amelyek esetleg nem működnek, ha a cookie-kat elutasítja.Egyéb forrásokból gyűjtött adatok. Az AbbVie Szolgáltatásokból származó, Önre vonatkozó adatokat összekapcsolhatjuk offline gyűjtött vagy külső partnerektől szerzett adatokkal.

Miként használjuk fel az Ön adatait

Az AbbVie az általa gyűjtött adatokat számos célra használja fel, főleg a következőkre:

 • Eljuttatjuk Önhöz az Ön által kért AbbVie programokat és szolgáltatásokat.
 • Testre szabjuk és javítjuk az Ön tapasztalatait az AbbVie Szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • Általánosságban fejlesztjük termékeinket és az AbbVie Szolgáltatásokat, illetve egyéb üzleti célokból használjuk az adatokat.

Mikor osztjuk meg az Ön adatait

Az AbbVie nem értékesíti vagy közli az Ön személyes adatait tőle független harmadik feleknek az Ön jóváhagyása nélkül, kivéve a következőket:

 • Kapcsolt vállalkozások és harmadik fél szolgáltatókat, amelyek az AbbVie oldalain nyújtanak szolgáltatást és adatokat, beleértve az online marketinget és reklámot, és amelyek támogatják üzleti tevékenységünket. Ezektől a felektől megköveteljük, hogy a személyes adatokat a megfelelő szerződéses adatvédelmi és biztonsági rendelkezéseknek és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeljék.
 • Más társaságot, valamely termékcsaládok vagy üzletágak eladásával vagy átruházásával kapcsolatban, ami magában foglalja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy vagy több AbbVie Szolgáltatás útján nyújtunk.
 • Az illetékes felügyeleti szerveket, illetve ahogy ezt az AbbVie-vel szemben érvényesített törvényi kötelezettség vagy követelmény megköveteli.

Az Ön adatvédelmi opciói

Ön bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha kérdése volna a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval vagy az általunk Önről gyűjtött adatokkal kapcsolatban. Kérdéseit küldje ide.Másik lehetőségként küldjön levelet ide:

Knollstraße,
67061 Ludwigshafen,
Németország (EU DPO figyelmébe).

Adatbiztonság

Az AbbVie ellenőrzési folyamatokat, technikai és szervezési intézkedéseket tart fenn hogy gondoskodjon az adatok védelméről és biztonságáról, de amikor Ön online megosztja személyes adatait, mindig fennáll annak a kockázata, hogy egy jogosulatlan harmadik fél hozzáfér az Ön adataihoz.

Oldalaink globális hozzáférhetősége

Az AbbVie Biopharmaceuticals GmbH, annak az Egyesült Államokban található anyavállalat az AbbVie Inc. és a többi AbbVie társult vállalkozás között a személyes adatok továbbítására az AbbVie vállalkozások közti Adattovábbítási Megállapodás (Inter-Affiliate Data Transfer Agreement) az irányadó, amely az adatkezelők közötti adattovábbításra vonatkozó EU minta-szerződésen alapul.

Változások Adatvédelmi Tájékoztatónkban

Nézze át a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen, mert időről időre megváltoztathatjuk vagy frissíthetjük a jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyes részeit figyelemmel a vonatkozó hozzájárulási-adási követelményekre. A változtatásokat azonnal kitesszük a jelen oldalra, amellyel egyidejűleg megjelenik az új hatálybalépési nap a jelen lap tetején.

Abbvie online adatvédelmi tájékoztató

Hatálybalépés napja 2018. május 25.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (az „Adatvédelmi Tájékoztató”) ismerteti, hogy az AbbVie Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (“AbbVie”) miként kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket űrlapok, weboldalak, mobil oldalak, mobil alkalmazások és egyéb, az AbbVie által ellenőrzött, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóra hivatkozó digitális és offline szolgáltatások és termékek (együttesen az „AbbVie Szolgáltatások) révén gyűjt és kap meg a felhasználóktól.

Az online gyűjtött adatok típusai

A jelen fejezet ismerteti a személyes adatok azon típusait, amelyeket gyűjtünk vagy megkapunk akkor, amikor Ön az AbbVie Szolgáltatásokat használja, továbbá összefoglalja azokat az adatokat, amelyeket Ön átad nekünk és azokat az adatokat, amelyeket automatikusan gyűjtünk akkor, amikor Ön használja az AbbVie Szolgáltatásokat.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tekintetében a „Személyes Adat” jelenti mindazokat az adatokat, amelyek Önnel, mint azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatosak. Személyes Adat lehet például név, cím, telefonszám és e-mail cím. Ha ezt az adatot összekapcsoljuk az Ön egészségével vagy egészségügyi állapotával kapcsolatos adatokkal, akkor „Egészségügyi Adat”-ról beszélünk. Az Önre vonatkozó Egészségügyi Adatokat az AbbVie Szolgáltatásokon keresztül csak az Ön hozzájárulásával gyűjtjük vagy akkor, ha jogszabály követeli meg.

Az Ön által átadott adatok

Önnek nem szükséges bejelentkeznie valamely szolgáltatásra vagy programra ahhoz, hogy megkapja az AbbVie Szolgáltatásokon keresztül elérhető információk legtöbbjét. Azonban tartalmaink közül néhány csak a bejelentkezett és azonosított felhasználók számára áll rendelkezésre és ez megköveteli Öntől, hogy készítse el a profilját vagy bizonyos adatokat adjon meg magáról annak érdekében, hogy szolgáltatást nyújthassunk.

Személyes adatok, amelyeket Ön a bejelentkezés vagy a kérdőívek kitöltése során ad át

Az AbbVie az Ön által megadott Személyes Adatokat az AbbVie Szolgáltatások útján gyűjti, például azon feliratkozási űrlap útján, amelynek célja, hogy Ön AbbVie programokra vagy szolgáltatásokra jelentkezzen be, marketing termékeket és tájékoztatást kapjon, felvegye a kapcsolatot az AbbVie ügyfélszolgálatával vagy reagáljon az AbbVie kérdőíveire vagy felméréseire. Ide tartozhatnak a következők:

 • Név
 • Kapcsolattartási adatok, például az Ön címe, telefonszáma vagy e-mail címe
 • Bejelentkezési adatok, például a felhasználónév és a jelszó
 • Egészséggel kapcsolatos, biztosítási és demográfiai adatok, az Ön hozzájárulásától függően, betegtámogatási program, felmérés vagy kérdőív kontextusában
 • Jövedelmi és demográfiai adatok, ha Ön pénzügyi támogatást kér valamelyik termékünkhöz
 • Díjazási adatok, ha Ön, egészségügyi szolgáltatói minőségében valamilyen szolgáltatást nyújt az AbbVie-nek
 • Munkavállalási, képzési és egyéb háttérre vonatkozó adatok, ha Ön az AbbVie-vel munkavállalási kapcsolat iránt érdeklődik
 • Szakmai, klinikai gyakorlati és képzettségi adatok, ha Ön egészségügyi szolgáltatói minőségében részt vesz az AbbVie által szponzorált programban, kutatásban vagy felmérésben

Személyes adatok, amelyeket Ön az AbbVie-vel történő egyéb együttműködés során ad át

You may contact AbbVie to ask questions, discuss your concerns, or report issues regarding our products. If you communicate with or request information from AbbVie, you may be prompted to provide your contact information as well as any health-related and/or personal information that is relevant to your request.

Information That May Be Collected Automatically

When you use the AbbVie Sites, we also may collect certain usage and device information automatically as described below.

IP Cím

Amikor Ön felkeresi az AbbVie Szolgáltatásokat, rögzíthetjük az Ön számítógépének vagy egyéb elektronikus eszközének Internet Protocol (IP) címét. Az IP cím beazonosítja azt az elektronikus eszközt, amelyet Ön az Oldal elérésekor használt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy kommunikációt folytassunk az Ön számítógépével miközben az AbbVie Szolgáltatásokat veszi igénybe, és hogy testre szabjuk a tartalmat.

Cookies és egyéb Tracking technológiák

Az olyan tracking technológiák révén mint a cookiek és a web beaconok gyűjthetünk adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön használja az AbbVie Szolgáltatásokat. A “cookie” egy egyedi numerikus kód, amely az Ön számítógépébe beépül, hogy nyomon kövesse az Ön érdeklődését és preferenciáit, és hogy felismerje Önt, mint visszatérő látogatót. A “Web beacon” egy weboldalon, e-mailben vagy hirdetésben elhelyezett transzparens grafikus kép, ami olyan dolgok nyomon követését teszi lehetővé, mint a felhasználói tevékenység és az oldal forgalma. Ezek a technológiák segítséget nyújtanak az Ön preferenciáinak megjegyzésében és lehetővé teszik számunkra, hogy a „clickstream” adatok alapján, amelyek megmutatják azt, hogy mit csinált Ön korábban az AbbVie Szolgáltatásokkal, azokat a tartalmakat és funkciókat ajánljuk fel, amelyek iránt Ön valószínűleg a leginkább érdeklődik.

Az oldal-elemzés trackingjéhez a Google Analytics, SiteImprove and Adobe Site Catalyst alkalmazást használjuk, feltéve, hogy Ön beleegyezik. Ha Ön nem akarja, hogy adatait a Google Analytics használja, akkor telepítse a Google Analytics opt-out böngésző hozzáadást a Google Analytics opt-out lapról.A Siteimprove-ot illetően, a kijelentkezési lehetőséget az adatvédelmi nyilatkozatukban található meg, ld: https://siteimprove.com/en-us/legal/privacy-policy/, és az Adobe Site Catalyst-ot illetően használhatja a következőt: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Ha többet akar tudni a cookiekról és más tracking technológiákról, beleértve azt is, hogy miként lehet hatástalanítani ezeket, látogasson el ide: http://youronlinechoices.eu/. Megjegyezzük, hogy bizonyos cookiek elengedhetetlenek weboldalaink használatához és ezek törlése vagy hatástalanítása csökkenti az oldal funkcionalitását.

Mobil Tracking

Egyes AbbVie Szolgáltatások elérhetők mobil alkalmazásként vagy mobil oldalként, amiket mobil eszközön tud használni. Ha mobil eszközt használ az AbbVie Szolgáltatások eléréséhez és használatához, akkor a fentebb ismertetett adatokon felül a következő mobil-specifikus adatokat tudjuk gyűjteni: eszköz- vagy hirdetésazonosító, eszköz típusa, hardver típusa, media access control (“MAC”) címe, international mobile equipment identity (“IMEI”), az Ön mobil operációs rendszerének verziója, az AbbVie Szolgáltatások eléréséhez és letöltéséhez használt platform (pl. Apple, Google, Amazon, Windows), tartózkodási hely adatai, az Ön eszközének használatával kapcsolatos adatok és az AbbVie Szolgáltatások használatára vonatkozó adatok.

Más forrásokból gyűjtött adatok

Valamely AbbVie Szolgáltatás felkereséséből eredő, Önre vonatkozó adatot összekapcsolhatunk olyan Önre vonatkozó adattal, amely egy másik AbbVie Szolgáltatás felkereséséből ered. Az AbbVie Szolgáltatások útján gyűjtött, Önre vonatkozó adatot összekapcsolhatjuk olyan adattal, amelyet offline gyűjtöttünk, továbbá olyan adattal, amelyet harmadik felektől kaptunk.

Miként használjuk az ön adatait

Azért használjuk az Ön adatait, hogy azt a szolgáltatást nyújtsuk, amelyet Ön óhajt, kommunikáljunk Önnel, javítsuk élményét az AbbVie Szolgáltatásokkal kapcsolatban, általában fejlesszük termékeinket és szolgáltatásinkat, valamint egyéb belső üzleti célokra, ahogyan ezt az alábbiakban részletezzük.

Az Ön által kívánt program és szolgáltatás nyújtása

Dönthet úgy, hogy marketing információkat akar kapni az AbbVie-től, például ajánlatokat az AbbVie szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatban, meghívókat, hogy vegyen részt a termékeinkkel kapcsolatos felmérésekben, vagy egyéb értesítéseket vagy ajánlatokat. Ilyen esetben használni fogjuk az Ön kapcsolattartási és Személyes Adatait arra, hogy elküldjük a marketing tájékoztatást. Leiratkozhat a marketing információkról az illető marketing információban leírt módon.

Testreszabott felhasználói tapasztalat

Az Ön által átadott Személyes Adatot fel lehet használni testreszabott ajánlatok, tájékoztatók vagy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelő szolgáltatások létrehozására. Ezen felül felhasználhatjuk az Ön IP címét és a cookiek és hasonló tracking technológiák útján automatikusan nyert adatokat arra, hogy könnyebbé tegyük az AbbVie Szolgáltatások használatát és a köztük történő navigálást, továbbá, hogy személyre szabjuk az AbbVie Szolgáltatások útján nyújtott tartalmakat, minthogy ismereteink vannak arról, hogy milyen információ vagy szolgáltatás lehet érdekes az Ön számára. Bizonyos esetekben ezeket az adatokat az ön hozzájárulásának megfelelően gyűjtjük. Más esetekben ezeket az adatokat jogos üzleti érdekünkben gyűjtjük, hogy optimalizáljuk és testre szabjuk a felhasználói élményt.

Üzlet- és termékfejlesztés

Annak érdekében, hogy olyan új tényeket tárjunk fel, amelyek segítik az AbbVie-t abban, hogy jobban megértse az ügyfelek igényeit, valamint segítenek a termékek, szolgáltatások, anyagok, programok és kezelések javításában, fejlesztésében és értékelésében, az AbbVie elemzi az Ön által átadott adatokat az üzlet- és termékfejlesztéssel kapcsolatos jogos üzleti érdekének megfelelően.

Szolgáltatáselemzés és -fejlesztés

Az Ön által átadott adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyeket automatikusan gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja az AbbVie Szolgáltatásokat felhasználhatjuk arra, hogy nyomonkövessük a felhasználók által generált forgalmat és a felhasználói preferenciákat az AbbVie Szolgáltatások javításával, elemzésével és optimalizálásával kapcsolatos jogos üzleti érdekünknek megfelelően.

Adat felhasználás és megőrzés

A Személyes Adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig a fent ismertetett célok eléréséhez szükséges, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések mást kívánnak.

Mikor osztjuk meg az önre vonatkozó adatokat harmadik felekkel

Az Önre vonatkozó adatokat csak az alább leírt módon osztjuk meg harmadik felekkel. Nem értékesítjük, és nem adjuk használatba a Személyes Adatokat harmadik feleknek saját marketing céljaikra.

Kapcsolt vállalkozások. kereskedők, beszállítók

Több kereskedővel és beszállítóval állunk kapcsolatban, beleértve saját kapcsolt vállalkozásainkat, amelyek segítenek bennünket üzleti tevékenységünkben, és akik számára az AbbVie számára nyújtott szolgáltatás során szükséges lehet a hozzáférés az Ön Személyes Adataihoz. Nem hatalmazzuk fel ezeket a feleket arra, hogy az Ön Személyes Adatait olyan célra használják fel, amely nincs kapcsolatban az AbbVie üzleti tevékenységével, és megköveteljük tőlük, hogy az AbbVie Szolgáltatások útján gyűjtött Személyes Adatokat a megfelelő szerződéses adatvédelmi és biztonsági rendelkezéseknek, valamint a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeljék.

Co-branded oldalak

Partnerkapcsolatra léphetünk más társaságokkal, hogy a tartalmakat vagy szolgáltatásokat együttes vagy “co-branded” alapon nyújtsuk Önnek. A co-branded oldalon az AbbVie logója és a co-branding partner logója is megjelenik. Ahhoz, hogy Ön hozzáférjen egy co-branded oldalra feltett szolgáltatáshoz, előfordulhat, hogy ki kell töltenie egy új online bejelentkezési űrlapot, és ezeket a bejelentkezési adatokat meg lehet osztani az AbbVie co-branding partnereivel. Olvassa el co-branding partnereink adatvédelmi irányelvét, minthogy azok bizonyos tekintetben eltérhetnek a miénktől. Az irányelvek elolvasása segíti Önt abban, hogy tájékozott döntést hozzon arról, vajon adjon-e át adatokat az adott oldalnak.

Termékjelentések

Ha Ön valamely termékünk használata során szerzett tapasztalat vonatkozásában felveszi a kapcsolatot az AbbVie-vel, az Ön által átadott adatokat felhasználhatjuk az iparági, szakmai felügyeleti hatóságok számára készített jelentésekhez és egyéb oly módon, ahogy a jogszabály megköveteli. Felhasználhatjuk az adatokat arra is, hogy felvegyük a kapcsolatot a felíró orvossal, hogy figyelemmel kísérhessük a termékünk használatát érintő váratlan eseményt.

Jogszabályi jogok és kötelezettségek

Bizonyos korlátozott körülmények között az AbbVie köteles lehet az Ön Személyes Adatait átadni annak érdekében, hogy törvényi kötelezettségnek vagy elvárásoknak tegyen eleget, például jelentési kötelezettség az illetékes felügyeleti szervek felé gyógyszerkészítményeink biztonságával kapcsolatban, vagy valamely termékcsaládunk vagy üzletágunk eladása vagy átruházása vonatkozásában, ami magában foglalja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy vagy több AbbVie Szolgáltatás útján nyújtunk. Ilyen esetekben intézkedéseket teszünk, hogy a lehetséges mértékben megvédjük az Ön Személyes Adatait. Ugyanakkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Személyes Adatokat felhasználjuk arra, hogy kivizsgáljuk, éseljárás alá vonjuk azokat a felhasználókat, akik megsértik a szabályainkat, és akik olyan magatartást tanúsítanak, amely másokkal vagy mások tulajdonával szemben jogtalan vagy sérelmes.

Gyermekek adatainak védelme

Az AbbVie az AbbVie Szolgáltatások útján tudatosan nem gyűjt vagy használ közvetlen gyermekekre vonatkozó Személyes Adatot. Tudatosan nem engedjük, hogy gyermekek megrendeljék termékeinket, kommunikáljanak velünk vagy bármelyik online szolgáltatásunkat használják. Ha Ön szülő, és tudomására jut, hogy gyermeke adatot adott át nekünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban ismertetett módok valamelyikén, és mi együttműködünk Önnel az eset feldolgozásában.

Az ön adatvédelmi opcióI

Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha kérdései volnának az Adatvédelmi Tájékoztatóval vagy az általunk Önről gyűjtött Személyes Adatokkal kapcsolatban. A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján Ön jogosult lehet arra, hogy kérje saját Személyes Adatai betekintését és/vagy helyesbítését, zárolását vagy törlését, másik adatkezelőhöz történő átadását, korábbi hozzájárulásának visszavonását (ez nem befolyásolja a korábbi adatfeldolgozási tevékenységek jogszerűségét), illetve megtilthatja a Személyes Adatok bármiféle felhasználását. Ha az AbbVie nem tudja a kért adatot átadni vagy az Ön által kért helyesbítést végrehajtani, Ön tájékoztatást kap a döntés okáról. A lenti jogszabályok alapján Önnek jogában áll panasszal élni a helyi adatvédelmi hatóságnál. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit küldje ide.

Másik lehetőségként küldjön levelet ide: Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Németország (EU DPO figyelmébe).

Adatbiztonság

Az AbbVie észszerű technikai, adminisztratív, szervezeti és fizikai biztonsági intézkedéseket tart fenn annak érdekében, hogy védje az AbbVie Szolgáltatások útján gyűjtött Személyes Adatokat. Azonban mindig fennáll valamilyen kockázat, hogy jogosulatlan harmadik fél megszakítja az internetes adattovábbítást, vagy valaki megtalálja a módját annak, hogy kijátssza biztonsági rendszereinket. Arra bíztatjuk, hogy legyen óvatos, amikor az interneten keresztül Személyes Adatot, különösen saját egészségi állapotával kapcsolatos adatot továbbít. Az AbbVie nem tudja garantálni azt, hogy jogosulatlan harmadik felek nem fognak hozzáférni az Ön Személyes Adataihoz, ezért – amikor Személyes Adatot továbbít az AbbVie Szolgáltatások számára – mérlegelni kell az előnyöket és a kockázatokat.

Linkek harmadik felek oldalaihoz és a social media plughoz

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik azokra az AbbVie Szolgáltatásokra, amelyek nem kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóhoz vagy harmadik személyek olyan weboldalaihoz, amelyekhez az AbbVie Szolgáltatások kapcsolódnak. Az AbbVie Szolgáltatások felhasználhatják a social media plug-ins-t (pl. Facebook “Like” button, “Share to Twitter” button), hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy könnyen osszon meg információkat másokkal. Amikor Ön meglátogatja az AbbVie Szolgáltatásokat, a social plug-in üzemeltetője cookiet helyez el az Ön számítógépén és egyéb elektronikus eszközein, ami lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy felismerje azokat a személyeket, akik korábban jártak az oldalunkon. Ha Ön belépett a social media (pl. Facebook, Twitter) weboldalára miközben az AbbVie Szolgáltatásokat böngészi, a social media plug-in lehetővé teszi a social media weboldal számára,hogy információt kapjon arra vonatkozóan, hogy Ön meglátogatta az AbbVie Szolgáltatásokat. Ezen felül a social media plug-in lehetővé teszi a social media weboldal számára, hogy az Ön által a mi AbbVie Szolgáltatásainkkal folytatott tevékenységére vonatkozó információt a social media weboldal más látogatóival is megossza. Az ilyen adatmegosztási beállításokat a social media weboldal kezeli és erre social media weboldal adatvédelmi irányelve vonatkozik.

Oldalaink globális hozzáférhetősége

Ezt az oldalt az AbbVie Kft. üzemelteti, de az Ön által átadott információ elérhető lesz más országokban található kapcsolt vállalkozásaink, kereskedőink és beszállítóink számára, és ha Ön ezt az oldalt nem a saját országából, hanem egy másikból látogatja meg, akkor a velünk folytatott kommunikáció szükségszerűen nemzetközi határokon átlépő adattovábbítás lesz. A Személyes Adatokat továbbíthatjuk az Egyesült Államok területén található anyavállalatunknak vagy más társult vállalkozásoknak, területeknek, ahol esetleg nem biztosítják a Személyes Adatok védelmének azt a szintjét, amely megfelel az Ön lakóhelye szerinti országban biztosított szintnek. Az AbbVie Inc.-kel megkötöttük az AbbVie vállalkozások közti Adattovábbítási Megállapodást (Inter-Affiliate Data Transfer Agreement), amely az adatkezelők közötti adattovábbításra vonatkozó EU minta-szerződésen alapul és lefedi az AbbVie kapcsolt vállalkozások között világszerte zajló Személyes Adat-forgalmat, hogy biztosítsa az Ön Személyes Adatai megfelelő védelmét. A megállapodás szövege elérhető, ha e-mailt küld a következő címre: privacyoffice@abbvie.com. Személyes adatoknak az EGT-n kívüli harmadik felek részére történő továbbítása az EU adatvédelmi jogszabályokon alapuló nemzetközi adattovábbítási korlátozásoknak megfelelően történik, beleértve, ha alkalmazható, az adatkezelők közötti adattovábbításra vonatkozó EU minta-szerződés felhasználását.

Változások adatvédelmi tájékoztatónkban

A Személyes Adatokat kizárólag olyan módon használjuk fel, ahogyan ezt az adatok az Öntől történő gyűjtésekor érvényben lévő Adatvédelmi Tájékoztató leírja, illetve az Ön felhatalmazásának megfelelően. Figyelemmel a vonatkozó hozzájárulás-adási követelményekre, illetve a jogszabályok követelményeinek megfelelően, fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely változását oldalunkon az új hatálybalépési dátum fogja jelezni. Az AbbVie arra kéri Önt, hogy rendszeresen nézze át az Adatvédelmi Tájékoztatót, volt-e benne változás. Az AbbVie Szolgáltatások Ön által történő használata során Önről gyűjtött Személyes Adatokat a legutóbb közzétett Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően fogjuk kezelni.

Vissza lap tetejére »