Skip to main content

Technológia és fejlesztés

Célunk, hogy az innováció megjelenjen a gyógyszerfejlesztésben ezáltal jobb terápiát biztosítva a betegeknek.

A változások ideje

Az elmúlt két évtizedben a humán biológiával kapcsolatos ismereteink ugrásszerűen gyarapodtak: jelentős előrelépés történt a humán genetika, a daganatos megbetegedések genomikája, az őssejt-biológia, a bioinformatika és a rendszerbiológia terén, amely ismeretek alapján új terápiák kidolgozása válik elérhetővé. A jövőben a gyógyszerkémia fejlődése mellett olyan területeken is fejlődés várható, mint a fehérje-gyártás, gyógyszer-ellenanyag-konjugátumok létrehozása, a bispecifikumok, vagy az immunterápia.

Ismerje meg az innovatív gyógyszerek kutatásában és fejlesztésében alkalmazott technológiákat és fejlesztéseket

Protein-alapú technológiák

Az antitestek terápiás hatékonyságát fokozni lehet, ha az antitestet kismolekulájú gyógyszerrel kapcsoljuk össze (konjugáljuk), melynek segítségével az antitest erőteljesebben kötődhet egy adott, specifikus antigénhez. Az antitestek terápiás hatékonyságának javítása lehetséges továbbá úgy is, ha az adott antitest egyszerre nem egy, hanem két antigénhez is képes kapcsolódni (DVD-antitest: dual variable domain – kettős variábilis domén antitest)

 

Bispecifikumok

Bispecifikus technológiánk – korábban DVD-antitest technológia – igen ígéretes technológia a gyógyszerfejlesztésben. Ezen technológia segítségével számos különböző, kettős specificitású molekula előállítása vált elérhetővé– a DVD ezen molekuláknak csak egy szegmense. Ezek a bispecifikus molekulák különböző fehérjekötő és biológiai jellemzővel rendelkezhetnek.

Az onkológiában a bispecifikus technológia nem egyszerűen kombinációs terápia, hanem sokkal inkább új biológiai technika. Tanulmányozzuk, hogyan fokozza az antitest-gyógyszer konjugátumok (antibody-drug conjugates (ADC)) hatékonyságát bispecifikumaink használata. A preklinikai rendszerekben kimutatható, hogy egy olyan bispecifikumot, amely egyszerre két molekuláris célponthoz kapcsolódik, nagyobb affinitással vesznek fel a daganatos sejtek, mint a hagyományos ADC-t. Ez a daganatos sejtre nézve nagyobb toxinterhelést eredményezhet, ami javítja a kezelés hatékonyságát.

Egy olyan bispecifikum kifejlesztése, amely ugyanannak a daganatos sejtnek két különböző molekuláris célpontjához kapcsolódik, növeli a a tumorspecificitást , lehetőséget teremtve a tumorsejt és az egészséges sejt még hatékonyabb megkülönböztetésére. Bispecifikus technológiánk segítségével végső soron számos területen hatékony kezelési lehetőséget teremthetünk.

Innovatív, célzott terápia

Számos új módszert vizsgálunk a pontosabb és hatásosabb hatóanyag-bejuttatás érdekében, mellyel csökkenteni lehet a kemoterápia egészséges sejtekre gyakorolt hatását, vagy javítani lehet a neurodegeneratív betegségek kezelését.

 

Antitest-gyógyszer konjugátumok

Az antitest-gyógyszer konjugátumok segítségével a hatóanyagot pontosan a célsejthez tudjuk juttatni. Egy olyan antitest-gyógyszer konjugátum, mely gyógyszerként egy igen hatásos, de nagyobb mennyiségben az egészséges szövetekre káros hatással is rendelkező toxint tartalmaz, az antitesthez való kapcsolódás (konjugálás) segítségével eljuttatható lesz közvetlenül a daganatos sejtekbe, így az egészséges sejteket és szöveteket nem fogja károsítani, míg a daganatos sejtekben kifejti hatását.

Az antitest-gyógyszer konjugátumok fejlesztése az Abbvie egyik fontos terápiás területe, hisz mind a specifikus monoklonális antitestek felfedezésében és kifejlesztésében, mind pedig a szintetikus kis molekulák előállításában igen nagy tapasztalattal rendelkezünk.

Daganatos őssejtek

A daganatos őssejtek felelősek a tumor növekedéséért, az áttét képződésért, és ellenállóbbá teszi a tumort a kemoterápiával és sugárterápiával szemben.

A Stemcentrx-szel együttműködésben olyan terápiákat is fejlesztünk, amelyek a daganatos őssejteket célozzák meg.

Tudjon meg még többet a daganatos őssejt paradigmáról!

Nanorészecskék és protein-kapszulák

Biológiai terápiával – ami méretét tekintve nagyméretű fehérje-makromolekulákat feltételez – az úgynevezett vér-agy gáton (az agy idegsejtjeit a vérkeringéstől elválasztó rendszer) nem lehet átjutni –ezáltal ezek amúgy az igen hatékony készítmények nem tudnak eljutni az agy és a gerincvelő idegsejtjeibe.

A nanorészecskék kisméretű “gömbök”, melyek belsejébe “becsomagoljuk” a hatóanyagot – így a hatóanyag átjuttatható a vér-agy gáton, és bejuttatható az agyba, ahol – mint a trójai falóból a görögök – kijut a gyógyhatású anyag. Ez a terápiás megközelítés megoldást jelenthet a Parkinson-kór és az Alzheimer-kór kezelésében.

Immunrendszerünk “ereje”

A humánbiológia megértése vezetett el bennünket annak felismeréséhez, hogy saját immunrendszerünk működését “felhasználva” egyes betegségek – így a daganatos megbetegedések és az immunológiai betegségek terápiája tovább javítható.

 

Immun-onkológia és immunterápia

Az onkológiában az immunrendszer működését serkenteni szeretnénk, hogy segítsen a daganatok leküzdésében. Ezzel ellentétben immunológiai betegségek esetén a fokozott, és nem megfelelő irányú immunműködést szeretnénk csökkenteni.

Az immunrendszer és a tumorsejtek között állandó és folyamatos “küzdelem” folyik. A tumorsejtek különböző mechanizmusokat alkalmaznak az immunrendszer aktivitásának semlegessé tételére és ezáltal pusztulásuk “elkerülésére”. Ennek egyik módja az immunsejtekben lévő úgynevezett ellenőrzőpont (immun-checkpoint)-receptorok aktiválása. Az ellenőrzőpont-molekulák kulcsfontosságú szerepet töltenek be az immunsejtekben, a kutatók felfedezték, hogy az ellenőrzőpontok működésének gátlása (ellenőrzőpont gátlók) aktiválhatja az immunsejteket, ez pedig tumorellenes választ eredményezhet.

A bél mikrobiom

Az elmúlt években fokozott hangsúlyt kapott a bél mikrobiomájának tanulmányozása. A baktériumok és mikroorganizmusok olyan kulcsfontosságú szerepet töltenek be az emésztőrendszerben, mint az emésztés vagy a vitamintermelés. A kutatók azonban felismerték, hogy ezen baktériumok működésének módosításával súlyos betegségek terápiája is lehetővé válhat. A Synlogic-kal együttműködésben a bél mikrobiomot vizsgáljuk, hogy a gyulladásos bélbetegség kezelésében új gyógyszereket fejleszthessünk.

A gyártás folyamata

Gyógyszereink csak annyira hatékonyak, mint a célba juttatásukra irányuló képességünk. Továbbra is olyan új módszereket keresünk, amelyek biztosítják, hogy kutatási eredményeinket felhasználva biztonságosan és a legmagasabb minőséget biztosítva gyárthassunk gyógyszereket és juttathassuk el azokat betegeinkhez.

 

Biológiai készítmények

A biológiai készítmények fehérje óriásmolekulák, gyártásuk igen komplex folyamat, melyben a megfelelő sejtvonal kifejlesztése, a sejttenyésztés és a minőségellenőrzés egyaránt fontos szerepet játszik. A kész gyógyszer reprodukálhatósága kulcsfontosságú a terápia hatékonysága szempontjából. Az első teljesen humán monoklonális antitest kifejlesztése az Abbvie nevéhez fűződik. Biológiai terápia előállítási részlegünk napjainkban is vezető szerepet tölt be a területen. Előállítási részlegünk szorosan együttműködik kutatási és fejlesztési részlegünkkel a jövőbeli molekulák kutatása és fejlesztése érdekében is. E részleg biztosítja továbbá a kémiai és fermentációs alkotóelemeket, a steril és nem steril gyógyszerkészítményeket, az analitikai módszereket és azokat az innovatív eszközöket, amelyek a jövőben a hatóanyag-célbajuttatás fontos eszközei lehetnek.

Meltrex technológia, egy új gyógyszer-formula

A gyógyszerfejlesztés során jelentős probléma, ha egy gyógyszer nem oldódik vízben, ezért nem tud felszívódni a szervezetben. Az ipari gyártás során régóta ismert Meltrex (extrúziós) technológia segítségével megváltoztatható a hatóanyag felszabadulása, így egy adott gyógyszer hatékonysága.