Magyarország - MAGYAR Válasszon országot
 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatálybalépés dátuma: 2013. 01. 01.


A jelen Adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan kezeljük az AbbVie (és leányvállalatai, illetve társult vállalkozásai) által ellenőrzött, ezen Adatvédelmi szabályzatára mutató linket tartalmazó weboldalakon („AbbVie-weboldalakon”) az Ön által megadott személyes adatokat. Az Adatvédelmi szabályzat azt is részletezi, miképpen gyűjtünk az AbbVie-weboldalakon bizonyos egyéb típusú műszaki és internetböngészésre vonatkozó adatokat cookie-k és hasonló technológiák révén.

A jelen Adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan kezeljük az AbbVie (és leányvállalatai, illetve társult vállalkozásai) által ellenőrzött, ezen Adatvédelmi szabályzatára mutató linket tartalmazó weboldalakon („AbbVie-weboldalakon”) az Ön által megadott személyes adatkat. Az Adatvédelmi szabályzat azt is részletezi, miképpen gyűjtünk az AbbVie-weboldalakon bizonyos egyéb típusú műszaki és internetböngészésre vonatkozó adatokat cookie-k és hasonló technológiák révén. Felhasználási feltételek.

Kérjük, mielőtt használná az AbbVie-weboldalakat vagy személyes adatokat adna meg nekünk, olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

Tartalom


A gyűjtött adatok jellege
A személyes adatok gyűjtése
A cookie-k és más nyomon követési technológiák használata
Elérhetőség és a szabályzat frissítései

Tartalom


Hogyan definiálja ez az Adatvédelmi szabályzat a „személyes adat” fogalmát?

A „személyes adat” olyan adatot jelent, amely azonosítja Önt, illetve amelyet felhasználhatnak az Ön azonosítására, valamint amelyet az AbbVie-weboldalakon adnak meg és/vagy amelyet az AbbVie-weboldalak gyűjtenek, továbbá amelyet az AbbVie hozzáférhető formában tárol. Személyes adat például az Ön neve, levelezési címe, e-mail címe és telefonszáma.

Milyen jellegű adatokat gyűjt az AbbVie az interneten keresztül?
  • Az Ön által megadott személyes adatok: Az AbbVie olyan adatokat gyűjt, amelyeket Ön megad az AbbVie-weboldalak adatbeviteli mezőiben. Például megadhatja a nevét, levelezési címét, e-mail címét és/vagy bármely más adatot annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon különböző témákban, regisztrálja magát az AbbVie programjaira, kapcsolatba lépjen az AbbVie ügyfélszolgálatával vagy kitöltse az AbbVie kérdőíveit. A személyes adatainak védelme érdekében ne adjon meg semmilyen olyan adatot az AbbVie számára, amelyet kifejezetten nem kértek.
  • Bizonyos egyéb technikai és webböngészési adatok passzív gyűjtése: Az AbbVie-weboldalak gyűjthetnek adatokat az Ön AbbVie-weboldalakon tett látogatásaival kapcsolatban anélkül, hogy Ön tevékenyen megadna ilyen adatokat. Ezek az adatok kiterjedhetnek például a böngészője típusára és nyelvére; az Ön operációs rendszerére; az Ön internetprotokoll (IP) címére; azoknak a weboldalaknak az URL-jeire, amelyeket az AbbVie-weboldal előtt és után keresett fel; arra az internetes keresésre, amely révén az AbbVie-weboldalra jutott; az AbbVie-weboldalon keresztül megtekintett internetes oldalakra és hirdetésekre, illetve azokra a linkekre, amelyekre az AbbVie-weboldalon belül kattintott. Ezek az adatok különböző technológiák, többek között cookie-k, internetes címkék (tagek) és internetes ellenőrző jelzések (web beaconök) révén gyűjthetők. Az Ön internetböngészője automatikusan is továbbítja az AbbVie-weboldalak számára ezen adatok némelyikét, például az előzőleg meglátogatott weboldal URL-jét és az Ön számítógépe által működtetett böngésző verziójára vonatkozó adatot.

A személyes adatok gyűjtése


Gyűjt az AbbVie „különleges” személyes adatokat?

Az AbbVie csak kivételes esetekben, az Ön kifejezett hozzájárulása esetén gyűjt AbbVie-weboldalon keresztül olyan személyes adatokat – például az egészségére vonatkozó adatokat –, amelyek a magyar adatvédelmi törvény értelmében „különleges” adatoknak minősülnek. Az AbbVie a magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, és a különleges adatok kezelése során az AbbVie a magyar törvények által megkövetelteknek megfelelően további intézkedéseket léptet hatályba az adatok feldolgozásához. Ezenkívül az egyes AbbVie leányvállalatok, illetve társult vállalatok további olyan intézkedéseket léptethetnek hatályba, hogy megfeleljenek az ilyen adatokkal kapcsolatos magyar jogszabályi előírásoknak, szokásoknak vagy társadalmi elvárásoknak

Hogyan használja az AbbVie az általam megadott személyes adatokat?

Az AbbVie az Ön által az AbbVie-weboldalakon keresztül megadott adatokat abból a célból használja fel, hogy megválaszolja az Ön kérdéseit - a magyar jogszabályi előírások által megengedett nem vényköteles termékek vonatkozásában - és hatékony ügyfélszolgálatot nyújtson az Ön számára. Egyéb üzleti célból csak abban az esetben használjuk fel személyes adatait, amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult.

Összevonja-e az AbbVie az általam egy AbbVie-weboldalon megadott személyes adatot más, rólam szóló személyes adatokkal?
  • Az AbbVie összevonhatja a vásárló által az egyik AbbVie-weboldalon megadott személyes adatokat az ugyanazon vásárló által egy másik AbbVie-weboldalon megadott személyes adatokkal.
  • Az AbbVie összevonhatja az Ön által interneten keresztül megadott személyes adatokat a nem internetes nyilvántartások tartalmával.
  • Az AbbVie összevonhatja az Ön által közvetlenül megadott személyes adatokat egy harmadik féltől kapott adatokkal.

Ezt az egységesített adatot arra használjuk, hogy segítségükkel jobban megtervezhessük az AbbVie-weboldalakat és AbbVie-termékeket; hogy adatot közöljünk Önnel; hogy fokozzuk értékesítési és kutatói tevékenységünket; valamint hogy támogassunk más üzleti funkciókat.

Milyen választási lehetőségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy az AbbVie hogyan gyűjt és használ fel velem kapcsolatos személyes adatokat?

Mindig korlátozhatja, hogy az AbbVie mennyi és milyen jellegű adatot kaphat meg Önről azáltal, hogy nem tölti ki az AbbVie-weboldalakon található bizonyos nyomtatványokat vagy adatmezőket személyes adatokkal. Bizonyos internetes szolgáltatások csak akkor nyújthatók, ha Ön megadja a megfelelő személyes adatokat. Az AbbVie-weboldalak más részein megkérdezhetik Öntől, hogy fel szeretne-e iratkozni a - magyar jogszabályi keretek között megengedett - ajánlatainkról és más, az Ön számára esetleg érdekes szolgáltatásunkról való tájékoztatáshoz használt elérhetőségi listára.

Megosztja az AbbVie harmadik felekkel a személyes adatkat?

Az AbbVie nem adja el az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik félnek, illetve nem engedélyezi azok harmadik fél általi használatát, kivéve egy termékcsalád vagy részleg eladásával vagy átadásával kapcsolatban, vagy közös értékesítési program vonatkozásában.

Az AbbVie megoszthatja az Önre vonatkozó személyes adatokat olyan harmadik felekkel, akikkel az AbbVie közösen értékesít valamely terméket vagy szolgáltatást, illetve valamely programot közösen valósít meg. Az AbbVie értesíti Önt, amennyiben Ön egy másik vállalattal közösen megvalósítandó programra jelentkezik, és ez a vállalat kéri az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Az AbbVie szintén megoszthatja, az Ön hozzájárulása alapján, az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az AbbVie számára üzleti tevékenységet nyújtó harmadik személyekkel. Amennyiben az AbbVie, az Ön előzetes hozzájárulása alapján - a magyar jogszabályi keretek között - az üzleti tevékenységek elősegítése érdekében vállalkozásunkat segítő társaságok rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó személyes adatokat, az AbbVie megköveteli ezektől a társaságoktól, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat bizalmasan kezeljék, és kizárólag az AbbVie részére teljesítendő feladatokhoz használják fel. Továbbá az AbbVie, az Ön előzetes hozzájárulása alapján megoszthatja az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik felekkel egy termékcsalád vagy részleg eladásával vagy átadásával kapcsolatban annak érdekében, hogy a felvásárló továbbra is tájékoztatást és szolgáltatásokat nyújthasson Önnek.

Az AbbVie fenntartja az Önre vonatkozó személyes adatok kiadásának jogát, amennyiben ez a kormányzati szervek hivatalosan engedélyezett kérelmére történik, nemzetbiztonsági okokból szükséges, vagy azt a törvény más formában megköveteli.

Ki fog hozzáférni az AbbVie-n belül a rólam szóló személyes adatokhoz?

A személyes adatokhoz csak az AbbVie korlátozott számú alkalmazottja férhet hozzá. Az alkalmazottaink képzésben részesülnek az adatvédelem jelentőségével és azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljék megfelelően és biztonságosan az ügyfelek adatait.

Hogyan védi az AbbVie a személyes adatokat?

Az AbbVie minden egyes olyan weboldalt biztonságossá tesz, amely személyes adatokat gyűjt, azonban az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát nem lehet garantálni. Nyomatékosan arra kérjük Önt, hogy legyen körültekintő, amikor személyes adatokat, esetlegesen különleges adatokat ad meg interneten keresztül. Az AbbVie nem tudja garantálni, hogy jogosulatlan harmadik fél nem fog hozzáférni az Ön személyes adataihoz, ezért amikor az AbbVie-weboldalain személyes adatokat ad meg, mérlegelnie kell az ezzel kapcsolatos előnyöket és kockázatokat.

Ezenkívül azokon az AbbVie-weboldalakon, amelyekre ez az Adatvédelmi szabályzat vonatkozik, figyelmeztetés jelenik meg, ha Ön olyan oldalra mutató linkre kattint, amelyet nem az AbbVie ellenőriz, vagy amelyre nem vonatkozik az AbbVie Adatvédelmi szabályzata. Kérjük, olvassa el az ilyen, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat, mielőtt személyes adatokat közölne ezeken a weboldalakon.

Továbbítja-e az AbbVie a személyes adatokat más joghatóságoknak?

Az AbbVie biztonságos szervereken tárolja az adatokat, a világ számos országában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy az Ön által megadott vagy az AbbVie-weboldalak használata következtében hozzánk kerülő adatokat az Ön lakóhelyétől eltérő országban dolgozzák fel, illetve oda továbbítják, beleértve ebbe az Amerikai Egyesült Államokat is. Előfordulhat, hogy az ezekben az országokban érvényben lévő, a személyes adatokról és az adatok védelméről szóló törvények nem egyeznek meg az Ön lakóhelyének megfelelő országban hatályos törvényekkel. Az AbbVie-weboldalak használatával, az azokon végzett tevékenység révén, illetve azáltal, hogy adatokat ad meg számunkra, Ön beleegyezését adja, hogy ezen adatokat az ilyen országokban gyűjtsük, tároljuk és feldolgozzuk, illetve oda továbbítsuk.

Hogyan védi az AbbVie a gyermekek személyes adatait?

Az AbbVie szándékosan nem gyűjt személyes adatokat gyermekektől az AbbVie-weboldalakon keresztül (a „gyermek” az AbbVie meghatározása szerint 13 évesnél fiatalabb kiskorút jelent), és nem használja fel azokat. Szándékosan nem tesszük lehetővé gyermekek számára, hogy megrendeljék a termékeinket, kommunikáljanak velünk vagy használják bármely online szolgáltatásunkat. Amennyiben szülőként az Ön tudomására jut, hogy a gyermeke adatokat adott meg nekünk, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbiakban feltüntetett módok valamelyikén, és mi a helyzet orvoslásának érdekében együtt fogunk működni Önnel.

Hogyan javíthatom ki a személyes adatokat, illetve hogyan törölhetem ki őket a jelenlegi ügyféladatok közül?

A hatályos helyi törvények szerint Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat helyesbítsük, illetve eltávolítsuk jelenlegi ügyfélnyilvántartásunkból. Kérjük, értesítsen minket az erre vonatkozó kívánságáról valamely alább megadott módon. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 21.a alapján Önnek lehetősége van kérni a személyes adatainak a törlését.

A cookie-k és más nyomon követési technológiák használata


Miért használnak az AbbVie-weboldalak cookie-kat és más nyomon követési technológiákat?

A cookie egy fájl, amelyet a webszerverünk küldhet az Ön számítógépére, amikor Ön ellátogat egy AbbVie-weboldalt. Ez a fájl aztán az Ön számítógépén kerül tárolásra. Az AbbVie arra használhatja a cookie-kat és bizonyos más technológiákat, hogy miután Ön személyes adatokat adott meg egy AbbVie-weboldalon található nyomtatványon vagy adatmezőben, a weboldal „emlékezzen” az Ön személyes beállításaira, például a weboldal Ön által gyakran látogatott részeire, illetve, amennyiben ezt választja, az Ön felhasználói azonosítójára.
A passzív adatgyűjtési technológiák megkönnyíthetik Önnek az AbbVie-weboldalak használatát, mivel lehetővé teszik az AbbVie számára, hogy jobb szolgáltatást nyújtson, személyre szabja a weboldalakat a vevő beállításai alapján, statisztikákat készítsen, trendeket elemezzen ki, és egyéb módon kezelje és fejlessze az AbbVie-weboldalakat. Előfordulhat, hogy az AbbVie-weboldalak bizonyos részei nem működnek a passzív adatgyűjtési technológiák használata nélkül.

Többet is megtudhat a cookie-król, ha ellátogat a www.allaboutcookies.org weboldalra.

Milyen cookie-kat és más nyomon követési technológiákat használnak az AbbVie-weboldalak?
  • Az AbbVie-weboldalak használnak „munkamenetre vonatkozó cookie-kat” („session cookie”-kat): A munkamenetre vonatkozó cookie-k időszakosan tárolt adatelemek, amelyek törlődnek a webböngésző bezárásakor vagy a számítógép kikapcsolásakor. A munkamenetre vonatkozó cookie-kat arra használjuk például, hogy könnyítsük a weboldalainkon való tájékozódást, megakadályozzuk, hogy a weboldal látogatói adatokat adjanak meg, amikor ez nem lenne megfelelő , és összesített, aggregált statisztikai adatkat gyűjtsünk.
  • Az AbbVie-weboldalak használhatnak „állandó cookie-kat” („persistent cookie”-kat): Az állandó cookie-k maradandóbb adatelemek, amelyek az Ön számítógépének merevlemezén kerülnek tárolásra, és ott maradnak, hacsak Ön le nem törli őket. Az állandó cookie-k több célból tárolnak adatokat az Ön számítógépén, például bizonyos, Ön által korábban megadott adatok (pl. jelszavak) visszakeresése céljából; azért, hogy segítsenek meghatározni, a weboldalak mely részeit találják a legértékesebbnek a látogatók; illetve, hogy folyamatosan személyesebbé tegyék a weboldalakat az Ön beállításai alapján. A jelen weboldal által az Ön számítógépére telepített állandó cookie-k tartalmazhatnak személyazonosításra alkalmas adatokat, de csak akkor, ha Ön feliratkozott vagy más módon hozzájárulását adta az Ön által a weboldalon megadott személyazonosításra alkalmas adatok megőrzéséhez. Egyéb esetben a weboldalunk szervere csak azt érzékeli, hogy egy korábbi, az Ön cookie-jaival rendelkező azonosítatlan látogató visszatért az oldalra. Amennyiben nem szeretne cookie-kat a számítógépén tárolni, vagy használata előtt értesítést szeretne kapni, az esetben állítsa be böngészőjét.
  • Az AbbVie-weboldalak használhatnak internetes ellenőrző jelzéseket (web beacon-ket: ezeket internetes címkéknek (internetes tageknek), egypixeles GIF-eknek, üres GIF-eknek és láthatatlan GIF-eknek is nevezik): Az internetes ellenőrző jelzések a weblapon vagy az e-mail üzenetben található apró ábrák, amelyek a meglátogatott oldalak vagy megnyitott üzenetek nyomon követésére szolgálnak. Az internetes ellenőrző jelzések olyan adatokat szolgáltatnak a weboldal szerverének, mint a látogató számítógépének IP-címe és a használt böngésző típusa. Internetes ellenőrző jelzésekkel láthatjuk el az internetes hirdetéseket, amelyek a weboldalunkra irányítják az embereket, valamint a weboldalunk különböző lapjait. Az internetes ellenőrző jelzések arról is tájékoztatnak bennünket, hogy hányszor nyitottak meg egy lapot, illetve milyen adatot kerestek meg.
Milyen választásom van azzal kapcsolatban, hogy az AbbVie cookie-kat és más nyomon követési technológiákat használ?

Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az AbbVie-weboldalakon lévő cookie-k és más nyomon követési technológiák használatát. Az, hogy pontosan milyen formában tájékoztatjuk Önt erről a lehetőségről, illetve a választás folyamata weboldalanként változhat.
Egyes AbbVie-weboldalakon kifejezetten engedélyeznie kell az azon a weboldalon lévő cookie-k és/vagy más nyomon követési technológiák használatát. Azok a cookie-k, amelyek szükségesek az oldal működéséhez és az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtásához, továbbra is működni fognak, függetlenül attól, hogy Ön engedélyezte-e azok használatát. Az egyéb típusú cookie-kat és nyomon követési technológiákat kikapcsoljuk, amíg kifejezetten engedélyt nem ad a használatukra. Ennek eredményeképpen az oldal korlátozott funkciókkal működhet, amíg Ön úgy nem dönt, hogy engedélyezi ezen elemek használatát.

Más AbbVie-weboldalakon kérdések megválaszolásával, illetve jelölőnégyzetek kipipálásával jelezheti, kívánja-e, hogy az adott weboldal olyan cookie-kat vagy más nyomon követési technológiákat használjon, amelyek nem szükségesek az oldal működéséhez. Amennyiben úgy dönt, hogy ezt nem engedélyezi, lehet, hogy a weboldal ennek eredményeképpen korlátozott funkciókkal fog működni.

Bizonyos internetböngészők lehetővé teszik az Ön számára, hogy korlátozza vagy letiltsa a cookie-k és más nyomon követési technológiák használatát. Azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan teheti meg, kérjük, olvassa el az internetböngészőjében levő utasításokat (ez általában a „Help”/„Súgó” menüpont alatt található).

Elérhetőség és a szabályzat frissítései


Hogyan léphetek kapcsolatba az AbbVie-vel?

Amennyiben kérdése van az Ön által számunkra megadott személyes adatok felhasználásával, módosításával vagy törlésével kapcsolatban, vagy szeretné, ha egy AbbVie-hez tartozó vállalkozás ne lépjen Önnel kapcsolatba a továbbiakban, illetve leiratkozna egy konkrét programról, kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat linkre kattintva azon a weboldalon, amelyet éppen meglátogatott, illetve közvetlenül a webmaster@AbbVie.com címen. Levélben is felveheti velünk a kapcsolatot, a következő címen:

AbbVie
Attention: Public Affairs
1 N Waukegan Rd
North Chicago, IL 60064
United States

Kérjük, az AbbVie-vel folytatott minden kommunikáció során tüntesse fel a feliratkozás során megadott e-mail címet (amennyiben feliratkozott), annak a weboldalnak a címét vagy a konkrét AbbVie-program nevét, amelyen keresztül megadta az Önre vonatkozó személyes adatokat (pl.: AbbVie.com stb.), és részletesen írja le a kérését. Amennyiben e-mailben tájékoztat bennünket arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, módosítását vagy javítását kéri, kérjük, tüntesse fel az e-mail tárgymezőjében a „Törlés kérése” vagy a „Helyesbítés/javítás kérése” feliratot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden kérésre időben válaszoljunk.

Honnan fogom tudni, ha az AbbVie frissítette ezt a szabályzatát?

A hatályos törvények alapján az Önt megillető jogok sérelme nélkül az AbbVie fenntartja a jogot, hogy ezt az Adatvédelmi szabályzatot a technológia fejlődése, illetve a jogi és szabályozási változtatások által megkívánt esetekben, valamint bevált üzleti gyakorlatok okán előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa. Amennyiben az AbbVie módosítja az Adatvédelmi szabályzatát, a változásokat közzétesszük ezen Adatvédelmi szabályzat frissített verziója révén, és úgy jelezzük Ön felé, hogy változtatás történt, hogy frissítjük az ezen Adatvédelmi szabályzat elején található érvényességi dátumot.

 

Elhagyom az oldalt abbvie.hu

Az Ön által megtekinteni kívánt AbbVie Internetes oldal bizonyos ország vagy országok lakosságának szól - ezt az oldalon fel is tüntetjük. Ennek eredményeképpen az oldal olyan gyógyszerekről vagy más termékekről, illetve olyan termékek használatáról tartalmazhat információkat, amelyeket más országokban vagy régiókban nem engedélyeztek. Ha Ön nem annak az országnak a lakosa, ahova az oldal irányította, kérjük, térjen vissza az AbbVie.com oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az AbbVie helyi leányvállalatával, hogy megkaphassa az Ön lakóhelye szerinti országra vonatkozó megfelelő termékinformációt.

Előfordulhat, hogy az Ön által megtekinteni kívánt AbbVie Internetes oldal nyelve eltér az Ön országának hivatalos nyelvétől.

Előfordulhat, hogy az Ön által megtekinteni kívánt Abbvie Internetes oldal nem az Ön képernyőméretére lett optimalizálva.

Szeretne továbblépni az AbbVie oldalára?

Kilépés abbvie.hu

Közlemények

Az alábbi „Igen" hivatkozással elhagyja az AbbVie weboldalakat.

Az AbbVie weboldalairól más oldalakra mutató hivatkozások nem tartoznak az AbbVie ellenőrzési körébe, így az AbbVie nem vállal felelősséget sem az ezeken található tartalmakért, sem azokért a tartalmakért, amelyek további hivatkozásokon keresztül érhetők el az említett oldalakról. Az AbbVie csupán az Ön kényelme érdekében tünteti fel ezeket a hivatkozásokat, s az ilyen előfordulás nem jelenti, hogy az AbbVie támogatja a hivatkozásokkal elérhető oldalakat.

Előfordulhat, hogy az Ön által megtekinteni kívánt Internetes oldal nem az Ön képernyőméretére lett optimalizálva.

El kívánja hagyni ezt az oldalt?    

www.abbvie.hu elhagyása

Itt orvosok részére készült információkat tartalmazó oldalak következnek, melyek a gyógyszereink helyes alkalmazását szolgálják.

A gyógyszerinformációt tartalmazó oldal nem biztos, hogy az Ön képernyő méretére van optimalizálva.

Szeretné folytatni a böngészést a termékoldalakon?